top of page
Добровільне страхування життя (для Клієнтів ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КЕШ ТУ ГОУ»)

Умови страхування

 

Об'єкт страхування:

- життя, здоров'я і працездатність Застрахованої особи.

Вигодонабувач: 

- Фінансова компанія – в розмірі заборгованості по кредитному договору. 

Страхувальник або його правонаступники в розмірі залишку від страхової суми після виплати заборгованостіпо кредитному договору Банку.

Страхові ризики:

- втрата життя  в результаті нещасного випадку;

- встановлення інвалідності  I або II групи в результаті нещасного випадку.

Частина 2 Договору страхування життя

bottom of page