Добровільне страхування позичальника

Умови страхування

Об'єкт страхування:

життя, здоров'я і працездатність Застрахованої особи.

Вигодонабувач: 

 - Фінансова установа – в розмірі заборгованості по кредитному договору.

 - Страхувальник або його правонаступники -  в розмірі залишку від страхової суми після виплати заборгованості по кредитному договору.

Страхові ризики:

 - Втрата життя  та  інвалідність  I, II групи в результаті нещасного випадку;

 - Смерть з будь-якої причини.

Переваги:

- захист сімейного бюджету від відшкодування боргових зобов'язань перед Фінансовою установою;

- швидкість отримання страхової виплати без судових розглядів та фінансових витрат;

- можливість уберегти рідних і близьких від зобов'язань по виплаті кредиту в разі повної втрати працездатності.

Оферта добровільного страхування життя позичальника в редакції від 01.04.2019 року (для клієнтів ТОВ «Кредит Ту Ю»)

ОФЕРТА ЩОДО УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ДОБРОВІЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ ПОЗИЧАЛЬНИКА
ДІЙСНА РЕДАКЦІЯ З «27» ЖОВТНЯ 2021 Р. (ДЛЯ КЛІЄНТІВ ТОВ "СМАРТ - ФІНАС")


ОФЕРТА ЩОДО УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ДОБРОВІЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ ПОЗИЧАЛЬНИКА. ДІЙСНА РЕДАКЦІЯ З «27» ЖОВТНЯ 2021 Р. (ДЛЯ КЛІЄНТІВ ТОВ "СУЧАСНІ ФІНАНСОВІ РІШЕННЯ")