Товариство з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «Арсенал Лайф» (місцезнаходження: 03150, м. Київ,

вул.  Антоновича, буд 122, код ЄДРПОУ 39180855) - компанія з міжнародними стандартами якості надання послуг зі страхування життя.

 
Компанія почала свою діяльність в 2014 році на підставі безстрокової ліцензії серії АЕ №293797.


Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи -  Дата запису 15.04.2014 року, Номер запису : 10731020000026328.


Керівник - Генеральний директор Іваненко Юлія Степанівна, яка обрана на посаду Загальними зборами  учасників Товариства з 17.01.2020 р., строком  на 3 роки  


Ми дорожимо своєю репутацією і довірою кожного Клієнта, який доручив нам оберігати свій спокій і бути гарантом впевненості в завтрашньому дні.


Ми прагнемо бути лідерами, здатними забезпечити необхідний рівень соціального і страхового захисту.


Наша головна місія полягає в гарантованому захисті і благополуччя кожного Клієнта.

Саме тому, всі наші програми страхування розробляються і реалізуються за принципом кліентоорінтованості і з урахуванням особливостей страхового ринку України.

Наші Партнери

logo-globus.jpg

Наші Агенти

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦЕНТ-БАНК»

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬФА-БАНК»

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ФОРВАРД»

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІДЕЯ БАНК»

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОКСІ БАНК»

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОТП БАНК»

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «СУЧАСНІ ФІНАНСОВІ РІШЕННЯ»

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЙЕФСІ»

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СМАРТ-ФІНАНС»

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КЕШ ТУ ГОУ»

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦЕТЕХНО»

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ НЕГІНСЬКИЙ РУСЛАН МАРКОВИЧ

Інформація Емітента

Ліцензія

svidoctvo.jpg

Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи

Правила добровільного страхування життя

Додаток №1 до Правил добровільного страхування життя

Аудит ТДВ "СК "Арсенал Лайф"

ФУ ЗДСК_2014_отчет_ОДО "СК "Арсенал Лайф"

Примітки за 2014 рік

Баланс

Звіт про фінансові результати (в тисячах)

Звіт про рух грошових коштів (по прямому методу)

Звіт про власний капітал

Примітки до річної звітності

Інформація про виконавчий орган ТДВ "СК "Арсенал Лайф" в період з 15 квітня 2014 року по теперешній час

Інформація про власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою)
 

Звітність по ТДВ "СК "Арсенал Лайф" за 2015 рік

Звіт щодо фінансової звітності

Звіт незалежного аудитора з надання впевненості, щодо звітних даних Страховика

Пам'ятка Клієнту

Розкриття інформації 
Інформація щодо осіб, які мають понад  5% у статутному капіталі

Відомості про власників істотної участі січень 2020​
1_Звiт_31.12.2016_СК_Арсенал_Лайф
2_Звiт_31.12.2016_СК_Арсенал_Лайф__805-1
Примітки за 2016 рік
Ф1. Баланс
Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)
Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)
Ф4. Звіт про власний капітал

Публікація фінансової звітності за 2016 рік 

Інформація станом на січень 2020

Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи

 

Ф1. Баланс

Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)

Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)

Ф4. Звіт про власний капітал

Примітки за 2017 рік

Звіт незалежного аудитора

18-ТДВ «СК«АРСЕНАЛ ЛАЙФ»

ОГОЛОШЕННЯ_КОНКУРС_АУДИТ_Арсенал Лайф від 16.12.2019

Протокол Загальних Зборів Учасників_31.01.2019_ТДВ СК АРСЕНАЛ ЛАЙФ

Протокол загальних зборів учасників Товариства на вибір аудитора від 04.02.2020 р.

Ф1. Баланс

Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)
Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)

Ф4. Звіт про власний капітал

Примiтки_за_2018_рiк-2-1

Звіт з надання впевненості за 2018 рік

Звіт незалежного аудитора 31.12.2018р.

ОГОЛОШЕННЯ_КОНКУРС_АУДИТ_Арсенал Лайф від 15.12.2019

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2019 р.

Звіт про фінансові результати (в тисячах) за 2019 рік

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2019 рік

Звіт про власний капітал за 2019 рік

Примітки до фінансової звітності за 2019 рік

Незалежний звіт з надання впевненості щодо річних звітних даних страховика ТДВ СК Арселал Лайф за 2019 рік
Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності ТДВ СК Арсенал Лайф станом на 31 грудня 2019 року

Звіт про управління за 2019 рік

ОГОЛОШЕННЯ_КОНКУРС_АУДИТ_Арсенал Лайф від 14.12.2020

Протокол загальних зборів учасника про вибір аудитора 04.02.2021 р.

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2020 р.

Звіт про фінансові результати (в тисячах) за 2020 рік

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2020 рік

Звіт про власний капітал за 2020 рік

Примітки до фінансової звітності за 2020 рік

Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності за 2020 рік
Незалежний звіт з надання впевненості щодо річних звітних даних страховика

Звіт про управління за 2020 рік

Інформация про ТДВ "СК "АРСЕНАЛ ЛАЙФ" згідно ч.1 ст.12 та ч.4 ст.12 ЗУ "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" станом на 26.03.2021 р.
Інформація для споживачів, у відповідності до вимог ч.2 ст.12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» - ПАМ’ЯТКА КЛІЄНТА
ВІДОМОСТІ ПРО ВЛАСНИКІВ ІСТОТНОЇ УЧАСТІ (У ТОМУ ЧИСЛІ ОСІБ, ЯКТ ЗДІЙСНЮЮТЬ КОНТРОЛЬ ЗА ФІНАНСОВОЮ УСТАНОВОЮ) станом на 26 березня 2021 року
Інформація щодо осіб, які мають понад 5 відсотків у статутному капіталі


Схематичне зображення структури власності
Відомості про власників істотної участі
Відомості про остаточних ключових учасників

Товариство з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «Арсенал Лайф» повідомляє, що приміщення головного офісу у якому здійснюється обслуговування клієнтів:

1.     Обстежене фахівцем з питань технічного обстеження будівель та споруд на відповідність їх державним будівельним нормам, правилам і стандартам, а саме ДБН В.2.2-17:2006 «Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення», затвердженими Наказом Мінбуду від 02.11.2006 р. № 362, що підтверджується відповідним документально оформленим Звітом та Висновком.

2.     Відповідно Звіту та Висновку приміщення головного офісу Товариства з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «Арсенал Лайф» доступне для маломобільних груп населення та відповідає державним будівельним нормам, правилам і стандартам (ДБН В.2.2-17:2006 «Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення»)

3.     Інформація про умови доступності приміщення для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення розміщені у місцях, доступних для візуального сприйняття клієнтом (споживачем), а саме біля входу приміщення та у приміщенні.